Zum Hauptinhalt springen

Vi henter deg ut av vanskeligheten

Fjellets verden tilbyr sine besøkere et bredd spekter av svimlende skjønnhet, kontrollert eventyr og mangfoldige muligheter for idrett og beroligende opplevelser av naturen.

Men uansett, om det er en behaglig fjellvandring, i tau i vanskelig fjell, på en tur på ski, eller seieren over en fjelltoppbestigning, en canyoning-tur eller en utforkjøring på ski: objektive og subjektive farer er en stadig ledsager. All forsiktighet, planering og den beste erfaringen gjør deg ikke usårbar. Et feil steg, en stein som løsner, eller et anfall av svakhet. Muligheter til ikke forutsigbare hendelser er mange. Er ulykken først ute kan en rask og effektiv hjelp redder liv.

Ansvarsbevisst opptreden i fjellet og i naturen er grunnleggende forutsetninger.
Men lykken er ikke bestandig på din side. Selv om alle i fjellredningen arbeider frivillig, fordrer en grundig utdannelse og det beste og moderne utstyr en sterk finansiell innsats. Derfor kan heller ikke fjellredningen arbeider døgn rund uten noen godtgjørelse for egne kostnader. Vi mener å ha funnet en ideell løsning til problemet: Vi tilbyr en gunstig forsikring for fjellredning.

Rimelig og effektiv
En forsikring av hele familien koster bare 28,00 €. Som sponsor for fjellredningen for fylket Salzburg. Med dette støtter du finansieringen av utstyr og opplæring. Til gjengjeld er ca. 12500 fjellredningsmedlemmer klare til å hjelper deg rask og effektiv i en nødstilfelle, enten det er til fjels, på isen på turstiger eller i bakkene.
Med et minstebidrag på 28,00 € overtar forsikringen til fjellredningen, når tilfellet krever, kostnader til innsatsen i, inn- og utlandet, for deg og din familie eller samboeren i husholdet. Forsikringen omfatter barn frem til 18 år. Tilbudet gjelder i hele verden og inkluderer bakke- og luftredning ut av en fjell- eller  vann-nødstilfelle opp til 25000,00 €. Forsikringen inkludere i tillegg hjelp i bakker eller luftidretter.
Sponsorbidraget betales til:

 • Ktonr: 2618 hos  Salzburger Sparkasse
 • BLZ 20404,
 • IBAN:AT142040400000002618,
 • BIC:SBGSAT2S

Lydende til: Österr. Bergrettungsdienst Land Salzburg
Og du er fra den påfølgende dagen forsikret for 1 år. Du kan også gjerne  bruke muligheten og betale med kredittkart på vår internettside: betale med kredittkart.  

Fjellredningspersonal har følgende opplæring:

 • 1 uke fjellkurs
 • 1 uke iskurs
 • 1 uke vinterkurs
 • 4 dager fjellmedisinsk opplæring


Og i tillegg løpende relevante øvelser i den lokale av de 44 avdelingen. Øvelsene omfatter knuteteknikk, rask innsats av teknisk fjellredskap, handtering og omgang med radiosamband, psykisk tilsyn av familien og regelmessige øvelser til fjells, i snø og på is.
Som sponsor kan du sannelig føler deg trygg og i gode hender.
I tillegg støtter du vår allmennyttige organisasjon for fjellredningen.
Hjertelig takk.

Tips for din tur til fjells

I prinsippskulle en helst ikke være alene underveis i det alpine terreng, men det finnes situasjoner som krever dette, eller en ha behovet å nyte fjellets skjønnheter alene en gang.

Derfor appelerer vi til alle sommerturister, vintervandrere, turgåere, fjellsyklister(mountainbiker), fjellvandrere og fjellklattere i alle årstider:

 • Sørg for å ha de rette utstyr (sko, klær, regntøy, mat og drikke).
 • Si fra til familien eller til din vert hvor du går og når du regner med å være.    tilbake.
 • Slå på din fulladet mobiltelefon og gi fra deg din mobilnummer.
 • Ettersom den nevnte mobiltelefonen ikke ha tilgjengelig nett alle steder, bør du skriver deg inn i hyttebøker eller lignende, slik at et søkemannskap kan rekonstruere din vei.
 • Dersom du gjør underveis forandringer eller overnatter ikke planlagt ute i terrenget,  meld dette til familien eller verten.
 • Den alpine nødnr er 140 og den internasjonale nødnr er 112. Bruken av disse og det alpine nødsignal skulle du helst være godt kjent med.

Nødsignal i fjellet

Prinsipielt er en alarmering over ”Alpin-Notruf 140” den rette og snareste måte å tilkalle hjelp fra fjellredningen.

I fylket Salzburg få du over ”Alpin-Notruf 140” fra fastnett eller fra en GMS Mobil kontakt med den vedkommende distriktssentrale til Røde Kors.
Derfra vil den rette fjellredningsavdeling omgående bli varslet.

Varslingen vil skje fra den Rødekorssentralen med SMS melding direkte til GSM mobiltelefon tilhørende vedkommende fjellredningen.

Deretter følger en parallell varsling på det landsomfattende Pagernett av Salzburger redningsorganisasjonen.
Her er det snakk om en uavhengig infrastruktur til varsling av redningstjenester i hele fylke. Infrastrukturen er uavhengig fra det offentlige nettverk.

Dette varslingssystem skal i tifelle av katastrofer (bortfall av det offentlige nettverk så som strøm og telefon) garantere at et varselsystem fungere i noen timer.

Hva kan jeg gjøre i nødssituasjonen, dersom min mobiloperatør ikke er tilgjengelig?
Jeg prøver og tilkalle hjelp over GMS NØDSERVISE ( inetrnational nødropnummer 112.

Det finnes situasjoner hvor det ikke er mulig og tilkalle hjelp via de østerrikske nasjonale nødropsnummerne  140, 122, 133, 144… o.s.v

Eksempler er:
Mottagelse av den egne operatør er dårlig eller ikke mulig.
Turisten som er i nødssituasjonen har bare en mobiltelefon med en utenlandsk operatør.

Hva er så GMS nødrop servise?
Denne nødropsservise ble tatt hensyn til helt fra starten av i utviklingen av GMS, for å skaffe et enhetlig og pålitelig system for alle GMS-nett og GMS-mobiltelefoner.

Hvordan fungerer så denne servise?
I motsetning til fastnettelefon blev det innført en egen nødropservise i GMS-nettet. Mobiltelefoner har derfor muligheten og viser i nettet et spesiell nødrop. Med dette kan en GMS-nødrop bli skillet ut fra andre telefonsamtaler. Dette ha flere fordeler:

 • Oppringing blir handtert med høyeste prioritet. I nødstilfelle blir ”normale”samtaler brutt, for å skaffe fri adgang til nettet.
 • Nødropet kan skje uten PIN kode eller uten SIM kort.
 • Alle Mobiltelefoner blir ved typegodkjenning testet på sine evner ved nødrop.
 • Enhetlig nødropnummer 112

Hvordan varsler en over den internasjonale nødropsnummer?

Dersom mottagelsen eller kvaliteten er dårlig, kan det være til hjelp å slå av telefonen for så og slå den på igjen, men uten å taste in PIN-koden. Uten PIN-kode kjenner mobiltelefonen ikke igjen nettoperatøren. Den vil derfor søker seg først til det sterkeste nett i området for å være klar til et eventuellnødsignal. Nå velger du 112 og trykk < løft opp taste>. Med dette blir nødropet over den ”fremmede” nettoperatøren startet.

Denne GMS-nødrop blir så ledet videre til 133 i Østerrike.
Den nødstillte kommer med dermed til politiets nødropsentrale.
Derifra skje så varslingen til den lokale redningstjenesten.

290 Geborgene Personen
(2022 aktuell)
330 Einsätze
(2022 aktuell)
1463 aktive Einsatzkräfte
im Land Salzburg (2022 aktuell)