Zum Hauptinhalt springen

Dostaneme vás z nebezpečí.

Svět hor připravil pro své návštěvníky široké spektrum neskutečných krás, dobrodružství, mnohostranné sportovní možnosti a uvolňující zážitky v přírodě. Avšak na veškerém lidském podnikání, ať už na turistických cestách,při horolezectví, lyžování, zdolání vrcholů, na sjezdovce či  při Canyoningu, je  objektivní i subjektivní nebezpečí vaším stálým průvodcem.

Ani opatrnost, dobré plánování a nejvyšší zkušenosti vás nedělají nezranitelnými. Špatný krok, uvolněný kámen, nával slabosti . Paleta nepředvídatelných situací je široká. A když se pak něco stane ,je nutná rychlá a účinná pomoc.

Zodpovědné chování  v horách a ve veškeré přírodě je základním předpokladem. Avšak ne vždy stojí štěstí po našem boku. I když všichni horští záchranáři  pracuji  jako dobrovolníci zdarma, vyžaduje  řádný výcvik a nejmodernější výzbroj  vysoké finanční náklady. Proto už nemůže být horská služba   v nepřetržité pohotovosti zdarma. Našli jsme proto ideální řešení. Nabízíme vám výhodné pojištění ke krytí nákladů záchranných akcí.

Cenově výhodné a účinné..

Pojištění celé rodiny stojí pouze 28  Euro. Jako podporovateli horské služby Salzburg. Tím podpoříte  financování výstroje a výcvik. Jako protislužba  je připraveno  jen v Rakousku kolem 12.500 záchranářů horské služby  vám poskytnout účinnou pomoc. Ve skalách, na ledě,na sjezdovce a na turistických cestách.

Za poměrně malý poplatek 28 Euro za rok přebírá pojišťovna horské služby v případě

nehody  náklady za vaší záchranu. Ve vnitrozemí i v zahraničí. Pro vás, vaši rodinu příp. druha/družku/ ve společné domácnosti. Zahrnuty jsou i děti do 18. let věku. Naše nabídka platí celosvětově- včetně  pozemních i leteckých záchranných akcí v horách či na vodě až do výše 25.000 Euro.Zahrnuty jsou i záchranné akce  na sjezdovkách a  při leteckých sportech.

Uhraďte  váš podpůrný  příspěvek  na konto  č. 2618 u Salzburger  Sparkasse / BLZ 20404,

IBAN :  AT142040400000002618 , BIC: SBGSAT2S/  znějící na Osterreichischer  Bergrettungsdienst Land Salzburg, a počínaje příštím dnem budete na dobu jednoho roku pojištěn. Využijte i možnost platby pomoci kreditní karty  v internetu pod: platby pomoci kreditni karty

A takto jsou záchranáři připravováni:

1 týden lezení ve skalách

1 týden výcvik na ledě

1 týden zimní kurs

4 dny  zdravotní a lékařská příprava

jakož průběžná cvičení ve  všech 44  místních skupinách  spolkové zemi Salzburg. Od uzlové techniky  po rychlé nasazení technických  záchranných pomůcek , přes spojovací techniku  a  psychologické pečování  příslušníků až po pravidelná cvičení ve skalách  sněhu a ledu..

Jako podporovatel se  můžete  v pravém slova smyslu cítit  chráněn. Zároveň podpoříte  naši společensky užitečnou organizaci.

Děkujeme.  

Nouzové volání v horách.

V zásadě je správné nouzové volání  přes   ALPIN-NOTRUF   140  to.zn. Alpské nouzové volání na tel.č. 140  jak z pevné sítě, tak i ze satelitního mobilu , aby se co nejrychleji zmobilizovala záchranná akce.

Ve Spolkové zemi Salzburg se na bezpoplatkovém tel.č. 140 z pevné sítě nebo přes GSM  /satelitní mobil / dosáhne na nepřetržitou službu  příslušné okresní záchranné stanice Červeného kříže.

Od této následuje obratem  zalarmování  příslušné stanice horské služby.

Toto  alarmování  putuje z centrály Červeného kříže SMS-zprávou  na GSM  k příslušným záchranářům.

Současně probíhá paralelně  alarmování  přes tzv. Pagerovou síť záchranných stanic Salzburgu.

Přitom se jedná o samostatnou, na veřejných spojovacích sítích nezávislou  infrastrukturu k vyhlášení poplachu všem záchranným celkům v celé spolkové zemi.

Tento poplachový systém má v případě  katastrof / výpadek  veřejné zásobovací sítě – jako proud a telefon/ několik hodin  zabezpečit vyhlašování poplachu.

Co  můžu v nouzi udělat, když můj operátor není dosažitelný ?

Pokusím se zavolat pomoc přes  mezinárodní  GSM-servis nouzového volání   112.

Jsou situace, kdy není možno zavolat pomoc  přes rakouské národní  nouzové volání na číslech  140,122,133,144, atd.

To je např. : příjem vlastního operátora je špatný nebo vůbec není možný.

Turista v nouzi má jen mobil cizího operátora.

Co je  GSM-sevis nouzového volání?

Při  vývoji GSM se bralo ohled na servis nouzového volání, aby se vytvořil  jednotný a spolehlivý systém  pro všechny GSM-sítě a všechny GSM .

Jak funguje tento systém?

Na rozdíl od pevných tel. sítích se  zavedl v GSM-sítí  vlastní servis nouzového volání. Každý mobilní telefon má tímto možnost  zadat do sítě specielně nouzové volání. Tímto je možno toto nouzové volání  velmi jednoduše rozlišit od  normálního tel. hovoru. Toto má několik výhod:

  -    Takové volání má nejvyšší  prioritu. Pokud je nutno , dojde k přerušení  normálních hovorů, aby se  uvolnila linka.

  -     Nouzové volání se může uskutečnit bez zadání  PIN  nebo dokonce bez SIM-karty.

  -     Všechny mobily se  při typovém schvalování  zkouší na schopnost nouzového volání.

  -     Jednotné číslo nouzového volání   je 112 

Jak se alarmuje  přes mezinárodní  nouzové volání 112 ?

Pokud jsou  příjem nebo kvalita hovoru velmi špatné , může pomoci  mobil vypnout a zase zapnout , ale nezadávat  PIN. Bez PIN váš mobil nezná vašeho operátora  a snaží se nejprve najít  nejsilnější  síť ve vašem okolí, aby byl připraven pro nouzové volání. Potom zvolit <metricconverter productid="112 a" w:st="on">112 a</metricconverter>  volat , tím se odstartuje volání přes cizího operátora. 

Nouzové volání se v Rakousku přesměruje na číslo 133, volající se tedy dostane na  policejní nouzové volání.

Odtud následuje pak  zalarmování  příslušných záchranných sil.

Tipy pro vaši horskou tůru:

Zásadně by člověk neměl být sám v alpském prostředí, ale existují situace, které to vyžadují, nebo potřeba člověka, horské krásy sám vychutnat.

Z toho důvodu apelujeme na všechny návštěvníky hor, ať už rekreanty, milovníky letní i zimní turistiky, cyklisty na horských kolech, lyžaře či horolezce, aby dbali následujících pokynů ve všech ročních obdobích.

-Používejte správnou výstroj / boty, oblečení,povětrnostní ochranu, jídlo a pití./

-Oznamte členům své skupiny nebo příbuzným nebo ubytovateli kam jdete a kdy se hodláte vrátit.

-Zapněte svůj nabitý mobil a zanechte  svoje číslo mobilu.

-Jelikož mobil nemusí mít všude signál, zapisujte své jméno do návštěvních knih navštívených chat nebo vrcholových knih, aby  vás případný záchranný tým mohl lehčeji vystopovat.

- Pokud se cestou rozhodnete změnit trasu nebo neplánovaně přenocovat, oznamte to  ubytovateli nebo vaším příslušníkům.

-Zapamatujte si  volací číslo 140 pro Alpy a mezinárodní volací číslo <metricconverter productid="112 a" w:st="on">112 a</metricconverter> jejich použití.  

366 Geborgene Personen
(2021 aktuell)
422 Einsätze
(2021 aktuell)
1458 aktive Einsatzkräfte
im Land Salzburg (2021 aktuell)